Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

Karolina22
Karolina22
Karolina22
7131 9613 390
Karolina22
7107 f517 390
Reposted byMartwa13 Martwa13
Karolina22
7093 8792 390
Reposted byponurykosiarzgreywolfRuda-Shuty
Karolina22
7090 b48a 390
Reposted byponurykosiarzgreywolfegzystencjamagchuckwszystkodupasokoaikkojustafragmentofyouVostok
Karolina22
7083 f906 390

March 05 2019

Karolina22
Większość ludzi powinniśmy zapisywać ołówkiem w naszym życiu. Tylko niektórzy zasługują na długopis.
— life
Reposted frommichalsergio michalsergio viamisieq misieq
Karolina22
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamisieq misieq
Karolina22
0546 c224 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamisieq misieq

March 04 2019

Karolina22
Piękny dotyk - uzależnia.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
Karolina22
5995 18d7 390
Karolina22
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viaaurinko aurinko
Karolina22
Karolina22
0031 d8f4 390
Karolina22
7669 32b8 390

February 11 2019

Karolina22
6248 f0da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
Karolina22

January 08 2018

5740 f79e 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viamarlylee marlylee

December 18 2017

Karolina22
6909 13d6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl