Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

6069 281a

Cat Love

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink

March 13 2017

Karolina22
7221 e58f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami

March 06 2017

Karolina22
3685 7fa0 390
Karolina22
3501 dc15 390
Karolina22
3329 bcb2 390
Reposted byallaturca allaturca

February 24 2017

Karolina22
8987 71f5 390
4572 4f40 390
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viasalami salami
Karolina22
0191 80b7 390
Reposted fromdailylife dailylife viasalami salami
8809 2e29 390

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

February 19 2017

Karolina22
2901 fd38 390
Reposted fromdiicap diicap viawithmyheadinspace withmyheadinspace
Karolina22
Karolina22

February 15 2017

Karolina22
6263 a784 390
Karolina22
6219 0ff9 390
Karolina22
6214 a0f7 390
Karolina22

July 05 2015

Karolina22
6848 d1b6 390
Reposted frommisswindy misswindy viakryczka kryczka

June 06 2015

Karolina22
W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że niektórych ludzi nie zmienisz. Opętani własną dumą nie posłuchają Ciebie, odwrócą się i odejdą.
Nie biegnij za nimi. 
Nigdy.
— znaleziona kiedyś kiedyś zupowa mądrość. Moje motto na 2012 rok.
Reposted fromklaceha klaceha viapaulina29 paulina29
Karolina22
9946 06cb 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viapaulina29 paulina29
Karolina22
Reposted frombluuu bluuu viapaulina29 paulina29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl